Uber prime?te înc? o amend? pentru datele personale - Battlegroup

Uber prime?te înc? o amend? pentru datele personale

Uber prime?te înc? o amend? pentru datele personale

Autoritatea olandez? pentru protec?ia datelor a dispus în data de 6 noiembrie 2018 o amend? de 600.000 EUR pentru Uber B.V. ?i Uber Technologies, Inc. (UTI) pentru înc?lcarea legisla?iei olandeze privind obliga?ia de notificare a incidentelor de securitate a datelor personale. Cele dou? societ??i sunt obligate la plata în solidar a amenzii, în termen de ?ase s?pt?mâni de la data deciziei autorit??ii, putând de asemenea s? conteste în instan?? sanc?iunea în acest termen.

580

Amenda autorit??ii olandeze se adaug? la amenda aplicat? deja anterior de autoritatea de supraveghere din Marea Britanie cu privire la acela?i incident, în cuantum de 385.000 lire sterline. În total, amenzile aplicate Uber în Uniunea European? pentru aceast? înc?lcare au ajuns la valoarea de 1,17 milioane de dolari.

În anul 2016 a avut loc o înc?lcare a securit??ii datelor personale (data breach) la nivelul concernului Uber, sub forma accesului neautorizat la datele personale ale clien?ilor ?i conduc?torilor auto. Uber este amendat? astfel pentru c? nu a raportat înc?lcarea securit??ii datelor c?tre autoritatea de supraveghere a prelucr?rii datelor personale din Olanda ?i c?tre persoanele vizate, în termen de 72 de ore de la descoperirea incidentului de securitate.

De?i aceast? amend? este stabilit? pentru înc?lcarea legii olandeze a prelucr?rilor de date personale, în vigoare în anul 2016, obliga?ia de notificare a autorit??ii de supraveghere apar?ine tuturor operatorilor de date personale conform articolului 33 GDPR. Textul Regulamentului 679/2016 arat? urm?toarele: În cazul în care are loc o înc?lcare a securit??ii datelor cu caracter personal, operatorul notific? acest lucru autorit??ii de supraveghere competente în temeiul articolului 55, f?r? întârzieri nejustificate ?i, dac? este posibil, în termen de cel mult 72 de ore de la data la care a luat cuno?tin?? de aceasta, cu excep?ia cazului în care este pu?in probabil s? genereze un risc pentru drepturile ?i libert??ile persoanelor fizice. În cazul în care notificarea c?tre autoritatea de supraveghere nu are loc în termen de 72 de ore, aceasta este înso?it? de o explica?ie motivat? pentru întârziere.

Aceast? înc?lcare a securit??ii datelor perosnale a afectat 57 de milioane de utilizatori ai aplica?iei Uber din întreaga lume, dintre care 174.000 de cet??eni olandezi, 2,7 millioane de clien?i cet??eni britanici ?i aproximativ 82.000 de ?oferi cet??eni britanici. De asemenea, 600.000 de ?oferi din Statele Unite ale Americii au fost afecta?i de divulgarea neautorizat? de date personale. În luna septembrie, Uber a fost obligat? s? pl?teasc? desp?gubiri de 148 millioane de dolari ?i s?-?i securizeze mai bine datele personale, în urma unui acord încheiat cu toate cele 50 de state americane ?i Districtul Columbia.

Printre datele personale afectate de acest incident s-au num?rat nume, adrese de e-mail ?i numere de telefon ale clien?ilor ?i ?oferilor Uber.

Este cea mai mare amend? aplicat? dup? intrarea în vigoare a Regulamentului UE 679/2016 (GDPR), dep??ind amenda de 500.000 lire sterline aplicat? în luna octombrie 2018 de autoritatea de supraveghere din Marea Britanie gigantului Facebook, pentru scandalul Cambridge Analytica.

Pân? la acest moment, nota de plat? total? a incidentului Uber din 2016 a ajuns la aproape 150 de milioane de dolari.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.