Audit GDPR - Battlegroup

Audit GDPR

Servicii de audit GDPR

Orice companie care și-a implementat cerințele prevăzute în legislația din domeniul protecției datelor personale va avea interesul de a-și analiza abordarea globală a afacerii. Un audit GDPR eficient va conduce la o mai bună înțelegere situației persoanei auditate, la imbunătățirea activității și proceselor sale, precum şi la reducerea riscurilor de neconformitate cu care aceasta se confruntă. Punctul central al oricărui audit GDPR este reprezentat de nevoia de reducere a nivelurilor de risc asociate cu diferitele activități ale companiei, în scopul eficientizării resurselor materiale alocate pentru conformitatea cu GDPR.

Audit intern GDPR

Companiile trebuie să se asigure că au  încorporat documentația de conformitate în toate procesele lor critice. Obligația de efectuare a cel puțin unui audit intern anual este prevăzută în art. 39 GDPR, iar acest serviciu este inclus în toate pachetele noastre de servicii de DPO externAuditul intern efectuat de echipa noastră va evalua punctele slabe din gestionarea confidențialității raportat la operațiunile companiei  si va face recomandări specifice pentru a vă  maximiza capacitatea de a gestiona riscurile de securitate a datelor.

Audit extern GDPR

Serviciile noastre de audit extern presupun analiza situației acelor companii care nu sunt beneficiare ale serviciilor noastre de DPO extern. Auditul extern se materializează fie printr-un audit de secundă parte, fie printr-unul de terță parte. Desigur, cele două variante ale auditului extern nu se vor exclude reciproc.

Auditul de secundă parte presupune verificarea conformității unui client sau al unui colaborator, fie înainte de inițierea unei relații contractuale, fie pe parcursul acesteia. Conform art. 28 GDPR, fiecare operator de date personale este obligat să efectueze audituri, inspecții și verificări ale tuturor persoanelor imputericite care prelucrează date personale. Lăsând deoparte obligația legală de auditare, beneficiile aduse de asigurarea că partenerii de afaceri respectă cerințele GDPR isi vor demonstra eficacitatea pe termen mediu și lung.

Auditul de terță parte sunt utile companiilor care au nevoie de un analist independent care să analizeze toate operațiunile și procesele interne legate de prelucrarea datelor personale. Chiar dacă ați desemnat un DPO la nivel intern, serviciul nostru de audit extern este recomandat cu precădere atunci când DPO-ul intern nu are timpul sau resursele necesare pentru a efectua o analiză completă, independentă și pro-activă a situației companiei.

Intră in contact cu un specialist si obține o primă întâlnire de consultanță gratuită

    Prin transmiterea solicitarii, confirm ca am fost informat despre modul de prelucrare a datelor personale conform Politicii de confidentialitate.