Audit GDPR - Battlegroup

Audit GDPR

Servicii de auditare GDPR

Auditul intern GDPR

Battlegroup folose?te principii de audit care vor testa în detaliu controalele opera?ionale ?i gestionarea confiden?ialit??ii datelor personale. Va lua în considerare procesele, procedurile, personalul, politicile ?i managementul în contextul unui sistem de asigurare a confiden?ialit??ii informa?iilor.

Confidentialitatea în afaceri

Companiile trebuie s? se asigure c? au confiden?ialitatea încorporat? în procesele lor critice. Odat? cu GDPR vine obliga?ia de a asigura protec?ia datelor, prin implementarea confiden?ialit??ii prin design ?i confiden?ialit??ii în mod implicit, precum ?i prin procese solide pentru a sprijini activitatea curent? a companiilor. Echipa noastr? va evalua punctele slabe din gestionarea confiden?ialit??ii raportat la opera?iunile companiei  ?i va face recomand?ri specifice pentru a v?  maximiza capacitatea de a gestiona riscurile de securitate a datelor.

Intra un contact cu un specialist si obtine o prima intalnire de consultanta gratuita

Nota: Toate campurile sunt obligatorii.