Termeni si conditii - Battlegroup

Termeni si conditii

Termeni și condiții

  1. Condiții generale pentru utilizarea website-ului

Prin accesarea și utilizarea site-ului nostru www.battlegroup.ro acceptați, implicit și necondiționat, prezentele Condiții Generale de Acces și Utilizare care prevalează asupra oricărei alte înțelegeri pe care ați putea s-o aveți in acest sens cu operatorul acestui website, respectiv societatea BATTLEGROUP SRL, persoana juridică română cu sediul social in Mun. București, sector 4, str. Luica nr. 23, bl. M1, sc. 1, parter, ap. 2, CUI RO33686470.

Informațiile conținute de acest site sunt generale, având scop informativ și sunt adresate clienților societății BATTLEGROUP SRL care detine si operează acest website, precum și oricăror altor persoane interesate. Serviciile prezentate pe acest website sunt destinate în mod exclusiv persoanelor juridice.

Societatea BATTLEGROUP SRL nu își asumă răspunderea pentru acuratețea deplină a acestor informații, dar va depune toate eforturile necesare pentru ca informațiile conținute de acest site să fie cât mai corecte și cât mai actuale.

  1. Drepturi de proprietate intelectuală

2.1. Drepturi de autor

Societatea BATTLEGROUP SRL este autorul site-ului de față, toate drepturile fiindu-i rezervate. Informațiile, textele, fotografiile, sloganurile, desenele, imaginile, secvențele sonore precum și toate lucrările integrate în acest site sunt proprietatea BATTLEGROUP SRL sau a unor terți care au autorizat BATTLEGROUP SRL să le utilizeze.

Conținutul și elementele de grafică ale prezentului site, inclusiv – dar fără a se limita la acestea – tot conținutul format text, precum și sursele tehnice ale tuturor serviciilor și facilităților prezente și viitoare, cu excepția cazului când este menționat expres un alt proprietar, sursele paginilor/ secțiunilor/ minisite-urilor dar și orice alt material, transmis sub orice formă de/și către Utilizatori (prin vizualizare directă pe site, prin newsletter-e etc,) aparțin BATTLEGROUP SRL, fiind proprietatea acesteia.

Reproducerile, parțiale sau integrale, pe hârtie sau digital, a materialelor incluse în site-ul www.battlegroup.ro sunt autorizate, cu condiția, ca acestea să fie destinate unei folosințe strict personale, excluzând orice utilizare în scopuri publicitare și/sau comerciale și/sau informare, astfel încât să se conformeze dispozițiilor legislative privitoare la proprietatea intelectuală.

Este strict interzisă folosirea acestui site în scopul distrugerii sau alterării conținutului ori a securității lui, ori pentru discreditarea sau hărțuirea societății BATTLEGROUP SRL. Orice faptă de acest gen poate constitui infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare.

Cererile de utilizare a conținutului site-ului în orice scop altul decât cel personal pot fi formulate în scris si transmise la adresa sediului social al BATTLEGROUP SRL.

2.2. Drepturi de marca

Denumirea societatii si logo-ul aferent sunt mărci comerciale proprietatea exclusiva a societății BATTLEGROUP SRL.

Numele altor mărci sunt pentru simpla indicare a unor produse sau servicii comercializate de BATTLEGROUP SRL.

Reproducerea, imitarea, utilizarea sau aplicarea acestor mărci fără a fi obținută, în prealabil, autorizația de la proprietarul mărcii, constituie infracțiune de contrafacere care se pedepsește conform legilor în vigoare.

  1. Informații despre produse și servicii

Site-ul www.battlegroup.ro are ca scop prezentarea generală și promovarea serviciilor oferite de BATTLEGROUP SRL.

BATTLEGROUP SRL își rezervă dreptul de a modifica informațiile ce figurează în prezentul site, mai ales pe cele referitoare la serviciile furnizate și preturile acestora, în orice moment, fără notificare prealabilă, ținând cont de trăsătura interactivă a site-ului, fără ca modificările să presupună responsabilitatea BATTLEGROUP SRL sau a angajaților săi.

Utilizatorii înteleg și acceptă necondiționat că orice informație existentă pe site nu este și nu poate fi considerată drept ofertă fermă de produse sau de servicii venind din partea societății BATTLEGROUP SRL.

Informațiile postate pe site sunt oferite numai cu titlu informativ și deci nu trebuie a fi considerate ca fiind o ofertă contractuală a produselor și serviciilor oferite de societatea BATTLEGROUP SRL.

Caracteristicile serviciilor prezentate pe site-ul www.battlegroup.ro sunt cele existente la momentul redactării sau actualizării diferitelor pagini ale site-ului.

  1. Date personale

Pentru informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să consultați Politica noastră de confidențialitate.

  1. Date fără caracter personal

Informațiile fără caracter personal pe care ni le comunicați și care se referă la preferințele, interesele principale și sau alte cerințe speciale ale dumneavoastră, sunt utilizate pentru a vă propune produse și servicii adaptate nevoilor dumneavoastră.

Este posibil să obținem informații în mod automat dar care nu pot fi în niciun caz asociate vreunei persoanefizice identificabile. Aceste informații se pot referi, de exemplu, la tipul de browser pe care îl utilizati, la platforma computerului dumneavoastră sau la numele domeniului prin care aveți acces la site-ul nostru.

  1. Hyperlink-uri

Plasarea unui hyperlink spre site-ul www.battlegroup.ro necesită o autorizație prealabilă, în scris, de la societatea BATTLEGROUP SRL.

BATTLEGROUP SRL nu poate fi, în nici un caz, făcută responsabilă pentru punerea la dispoziție a unor site-uri care fac obiectul unui hyperlink, plecând de la site-ul www.battlegroup.ro  si nu este responsabilă, în nici un fel, privind conținutul, produsele, serviciile, etc. disponibile pe aceste site-uri sau plecând de la aceste site-uri.

  1. Limitarea răspunderii

Utilizatorul folosește site-ul pe riscul propriu. BATTLEGROUP SRL nu va putea fi ținută responsabilă pentru daune directe sau indirecte (inclusiv pierderea/alterarea/distrugerea unor date, informații sau programe stocate pe computerul dvs.) și/sau pentru prejudicii materiale și/sau financiare, rezultate ca urmare a accesării sau utilizării acestui site sau a tuturor site-urilor care sunt legate de el.

BATTLEGROUP SRL nu își asumă obligația și nu garantează implicit sau expres, pentru conținutul de pe site. BATTLEGROUP SRLva face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și încrederea în site și va încerca să corecteze erorile și omisiunile cât mai repede posibil.

În mod expres, Utilizatorii site-ului înteleg și acceptă că BATTLEGROUP SRL este absolvită de orice răspundere pentru orice fel de daune directe sau indirecte, indiferent de natura acestora, rezultate din accesarea site-ului www.battlegroup.ro și/sau din utilizarea serviciilor oferite de acesta.

În caz de forță majoră, BATTLEGROUP SRL și/sau angajații ori reprezentanții săi, sunt exonerați total de răspundere. Cazurile de forță majoră includ, dar nu se limitează la, erori de funcționare ale echipamentului tehnic, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele site-ului, erorile de operare, grevă etc.

Acest site conține link-uri către site-uri externe, care nu se află sub controlul și responsabilitatea societatii BATTLEGROUP SRL. De aceea nu suntem răspunzători sub nici o formă pentru conținutul niciunuia dintre aceste site-uri.

  1. Drept aplicabil

Prezentele Condiții se supun dreptului național român. Limba acestor Condiții este limba româna. În caz de litigiu, numai instanțele românesti pot fi considerate competente.

  1. Actualizarea condițiilor generale

Prezentul document ”Termeni și Condiții” constituie, în întregime, un acord încheiat între dumneavoastră și BATTLEGROUP SRL în privința utilizării site-ului nostru. BATTLEGROUP SRL își rezervă dreptul de a modifica și actualiza, în orice moment, accesul la site, precum și Condițiile Generale. De aceea, vă rugăm să vizitați, în mod regulat, această rubrică pentru a verifica Condițiile Generale în vigoare.