Arhive battlegroup - Battlegroup

Etichetă: battlegroup

Adaptarea activitatii Battlegroup in contextul pandemiei de COVID-19

In ultimele saptamâni, am urmarit cu atentie evolutia situatiei globale in ceea ce priveste r?spândirea, transmiterea si, cel mai important, efectele produse de noul coronavirus, COVID-19, asupra noastr? si a celor din jurul nostru.

Battlegroup are in permanen?? misiunea de a livra clien?ilor serviciile premium pe care le merit?, la cele mai inalte standarde de calitate si de promptitudine. Cu toate acestea, in acelasi timp avem si datoria de a asigura si cele mai inalte standarde de securitate atât pentru noi, cât si pentru cei cu care interac?ion?m zi de zi. Prin urmare, am fost nevoi?i s? ne adapt?m modul de lucru, cel pu?in pentru cele 30 de zile in care ne vom afla sub imperiul st?rii de urgen?? decretate ast?zi.

Ce m?suri am luat?

  • vineri, 13 martie 2020, a fost ultima zi in care ne-am desf?surat activitatea f?r? restric?ii; incepând de astazi, 16 martie, toat? activitatea noastr? se desf?soar? exclusiv remote (la distan??);
  • toate c?l?toriile noastre in scop de afaceri sunt fie amânate, fie deja reprogramate pentru lunile de var?;
  • toate cursurile si evenimentele cu prezen?? fizic?, organizate de noi si partenerii nostri, programate a se desf?sura in lunile martie si aprilie, sunt anulate;
  • intâlnirile cu clientii si partenerii nostri sunt limitate doar la situa?iile de extrem? urgen?? (de exemplu, incidente de securitate sau alte asemenea evenimente de maxim? importan?? ce nu pot fi gestionate de la distan??).

Ce vom face in continuare?

In mod evident, nu vom l?sa nimic s? afecteze activitatea noastr?. Intrucât Battlegroup este o companie ce functioneaz? integral informatizat, vom continua s? oferim aceleasi servicii si in aceleasi conditii ca si pân? acum, concentrându-ne in schimb mai mult asupra gestion?rii rela?iilor contractuale f?r? a fi necesar? prezen?a fizic?. La acest moment, estim?m c? acest scenariu va fi aplicabil cel pu?in pân? la sfârsitul lunii aprilie 2020.

To?i clien?ii nostri beneficiaz? de suport suplimentar in aceast? perioad?, in special cei care sunt nevoi?i s? implementeze, la rândul lor, lucrul la distant?.

Suntem al?turi de to?i clien?ii, partenerii si prietenii nostri in efortul comun de a dep?si cât mai repede aceast? perioad? grea.

Dac? mai era nevoie, v? reamintim c? ne face pl?cere s? v? fim de ajutor, pentru orice situatie.