DPO extern pentru proiecte finantate din fonduri nerambursabile - Battlegroup

DPO extern pentru proiecte finantate din fonduri nerambursabile

Cerințele pentru desemnarea unui DPO de către companiile care acceseaza finanțări din fonduri nerambursabile

Incepând cu anul 2019, a fost introdusă obligația tuturor beneficiarilor proiectelor finanțate prin fonduri nerambursabile naționale sau ale Uniunii Europene de respecta cerințele Regulamentului UE nr. 679/2016 GDPR.

Pentru ca o cerere de finanțare să fie considerată eligibilă, solicitantul trebuie să indeplinească la momentul depunerii acestei cereri, un set de cerințe minime obligatorii care cuprind următoarele elemente:

  1. desemnarea unui Responsabil cu Protecția Datelor personale (DPO);
  2. elaborarea si aprobarea unei proceduri de notificare a incălcării securității datelor cu caracter personal;
  3. realizarea si menținerea unei evidențe a activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal;
  4. informarea persoanelor vizate cu privire la datele de contact ale DPO, la scopurile si temeiurile legale ale prelucrărilor de date personale, durata de stocare a acestor date si potențialii destinatari ai datelor personale prelucrate;
  5. evaluarea riscurilor prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal.
Găsiti mai jos textul complet al instrucțiunii Ministerului Fondurilor Europene nr. 22/20.09.2019 privind aplicarea Regulementului UE nr. 679/2016:

Serviciile noastre de DPO extern dedicate proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile

Pentru companiile care intenționează să aplice pentru obținerea de fonduri nerambursabile, am pregătit un pachet special de servicii. Acestea sunt destinate să asigure atât indeplinirea cerințelor de eligibilitate inițială si conformitate pe toată durata implementării și/sau monitorizării proiectului, cât și a necesității permanente  a tuturor operatorilor de date personale de a respecta integral cerințele GDPR.

Serviciile noastre de DPO extern presupun desfăsurarea tuturor activităților esențiale descrise in secțiunea dedicată activității noastre ca DPO cît si elementele specifice solicitate de autoritățile de management ale proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile.

Desemnarea unui DPO extern, cu precădere in situația in care compania dumneavoastră va solicita o astfel de finanțare, va inlătura orice situație de potențial conflict de interese asa cum este descrisă in art. 38 alin. 6 GDPR sau a unei incompatibilități a unui DPO intern. Atât situația conflictului de interese, cât si a incompatibilității DPO-ului pot determina refuzul efectuării plăților de către autoritatea de management atât pe parcursul implementării proiectului cât si in pe durata perioadei de sustenabilitate /monitorizare post-implementare.

Solicitați oferta noastră dedicată pentru serviciile de DPO extern

Pentru a obține o ofertă de servicii de DPO extern dedicată companiilor ce intenționează să aplice pentru obținerea de fonduri nerambursabile, vă rugăm să completați toate informațiile din formularul de contact de mai jos. După recepționarea solicitării dumneavoastră, consultanții nostri vor analiza informațiile primite si vă vor transmite oferta de servicii.

    Ati implementat cerintele GDPR in compania dumneavoastra? (obligatoriu)
    DaNu