Curs de Auditor GDPR - ONLINE - Battlegroup

Curs de Auditor GDPR – ONLINE

curs auditor GDPR

Descrierea cursului

Acest curs de Auditor GDPR se adreseaz? tuturor celor interesa?i sa dobândeasc? noi cuno?tin?e si competente în vederea realiz?rii activit??ii de audit intern si extern privind conformitatea cu cerin?ele Regulamentului UE 679/2016 – GDPR.

Activit??ile din cadrul acestui program se desf?soar? in sistem self-paced, cursan?ii având posibilitatea de a parcurge modulele cursului in ritmul propriu, nefiind limita?i la anumite intervale orare in care s? finalizeze activit??ile de inv??are si evaluare.

Cursul de Auditor GDPR se desf?soar? exclusiv online, prin intermediul platformei de e-learning Eduflow.

Programul de formare ofer? toate informa?iile necesare pentru desf??urarea activit??ilor de audit GDPR atât în cadrul companiilor private cât ?i în institu?iile publice, participan?ii dezvoltându-?i aptitudinile de organizare a unei misiuni de audit, de elaborare a rapoartelor privind deficien?ele / problemele identificate, a recomand?rilor, dar ?i în prezentarea ?i negocierea raportului final cu entitatea auditat?.

Acest curs face parte din programul Data Protection Masterclass în domeniul securit??ii datelor personale, oferit de Battlegroup GDPR Services, o divizie a companiei Battlegroup. Celelalte cursuri din acest program sunt:

Ce ve?i înv??a:

 • Principii generale de efectuare a unui audit;
 • Cerin?ele suplimentare prev?zute de GDPR pentru realizarea unui audit;
 • Diferen?ele dintre auditul intern si auditul extern raportat la obliga?iile prev?zute de GDPR;
 • Activitatea post-auditare.

Cerin?e preliminare

Acest curs de Auditor GDPR este destinat în special persoanelor cu atribu?ii în domeniul protec?iei datelor cu caracter personal, celor care activeaz? în zona de compliance, managerilor ?i oric?rei persoane interesate în implementarea unui sistem de audit GDPR eficient.

Tematica de curs:

Modulul 1:

 • Sec?iunea 0: Introducere
 • Sec?iunea 1: Principii de management
 • Sec?iunea 2: Managementul auditului

Modulul 2:

 • Sec?iunea 3: Implementarea unui program de audit
 • Sec?iunea 4: Cerin?e pentru competenta auditorilor
 • Sec?iunea 5: Obiectivele auditului GDPR

Modulul 3:

 • Sec?iunea 6: Preg?tirea si efectuarea auditului
 • Sec?iunea 7: Neconformit??i. Rapoarte de neconformitate
 • Sec?iunea 8: Raportul de audit. Auditurile de urm?rire / supraveghere
 • Concluzii

Durata ?i costuri. Înscriere

Acest curs se desf??oar? pe durata a sapte zile, conform planific?rii detaliate în formularul de înscriere de mai jos.

Costul total al cursului online este de 350 lei, redus pe toata durata lunii septembrie de la 990 lei, in acest tarif fiind inclus suportul de curs, examinarea ?i certificatele de absolvire.

Înscrierile pentru acest curs se fac exclusiv online, prin completarea datelor din formularul de înscriere de mai jos. Ulterior transmiterii formularului, participan?ii vor primi la adresa de email furnizat?, confirmarea înscrierii la acest curs, împreun? cu factura proforma ce va trebui achitat? cel târziu cu doua zile înainte de începerea cursului. Nu va fi acceptat? plata în numerar. Formularul pentru inscrierea la curs reprezint? o comand? ferm? din partea solicitantului si ?ine loc de contract (impreun? cu confirmarea particip?rii la curs) pentru prestarea serviciilor de instruire conform O.M.F.P. nr . 29 /14.01.2003. Dup? efectuarea pl??ii, fiecare cursant va primi pe adresa de e-mail folosit? la inscriere accesul in cadrul grupei pentru care a optat.

Re?ine?i faptul c? fiecare participant va trebui s? isi creeze un cont de utilizator pe platforma Eduflow pentru a putea accesa cursul.

Examinare ?i certificate

Fiecare dintre cele 3 module ale cursului se finalizeaz? cu o evaluare intermediar?. Rezultatul acestor 3 evalu?ri intermediare nu se va lua in considerare pentru evaluarea final?. La finalul cursului, to?i participan?ii vor sus?ine un test final de verificare a cuno?tin?elor ob?inute. Examinarea presupune un test-grila cu 20 de întreb?ri din cele 8 sec?iuni ale cursului, fiecare întrebare având o singura varianta de r?spuns corecta. Notarea se va face pe sistemul admis/respins, fiind necesar un procent de 70% r?spunsuri corecte pentru a fi declarat admis.

Ulterior examin?rii, fiecare cursant care a promovat examinarea final? va primi un certificat electronic ce atest? participarea ?i absolvirea cursului, împreun? cu un supliment descriptiv al modulelor studiate.

Lector:

Ovidiu C?LINESCU

Expert în securitate na?ional? si euro-atlantic?

Senior Consultant in Securitate Cibernetic?

Data Protection Specialist (EU GDPR, UK Data Protection, US Privacy Shield, US CCPA)

 

Formular de înscriere

  Sunt de acord cu politica de confidentialitate si prelucrare a datelor personale si am luat la cunostinta despre nota de informare privind prelucrarea datelor personale de mai jos.

  Consulta aici politica de confidentialitate si prelucrare a datelor personale

  Nota: Toate campurile sunt obligatorii.

  Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal